از بررسي و قضاوت در مورد تحقيقاتي که هم اکنون صورت مي پذيرد مي توان به اين نتيجه رسيد که مسيريابي در اينترنت جزء اکثر مواردي است که رغبت بدان هم چنان تنزل نيافته است. مخصوصا مسيريابي مبتني بر کيفيت سرويس (QOS) در سالهاي اخيرگواه صحت اين ادعاست.
در طول دهه اخير، اينترنت از پروژه هاي تحقيقاتي ارتباطات که دنياي ما را براي هميشه دچار تحول ساخته اند، فراتر رفته است.پيام هاي فوري، تلفني ip، فيلم و موسیقي هاي درخواستي، بانکداري؛ تنها بخشي از کاربرد هاي فراواني هستند که زندگي ما را راحت تر کرده اند. اما تکنولوژي و فناوري که ما را قادر به استفاده از اين امکانات مي کند شبکه هاي کامپيوتري و نحوه ي ارتباط بين اين شبکه ها مي باشد.

. . .

 

منبع : مرجع پروژه‌هاي دانشگاهي رشته كامپيوتر |پایان نامه مسیر یابی در شبکه
برچسب ها :